Καθαρισμός βοσκότοπων στο δημοτικό διαμέρισμα Πηγής

Σε καθαρισμό βοσκολιβαδικών εκτάσεων εντός του οικισμού της Πηγής, προχώρησε η κοινότητα του χωριού, ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο μια διαχρονική επιθυμία των κτηνοτρόφων της Πηγής και όχι μόνο.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος της Πηγής Χρήστος Μαυρογιάννης, αμέσως  μετά τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές και την αύξηση της βλάστησης, θα καλύπτονται πλέον ποιοτικότερα οι ανάγκες για τροφή των κοπαδιών.