Καθαρισμός καναλιών στη Ζηλευτή

Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας  βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην Τοπική Κοινότητα Ζηλευτής του Δήμου Τρικκαίων, από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Βάιο Αναγνώστου και με  τη χρήση των απαραίτητων μηχανικών μέσων, καθαρίζονται χωμάτινοι αποστραγγιστικοί τάφροι (κανάλια) από αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά, ώστε  να διασφαλιστεί η ομαλή απορροή των υδάτων και να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Απασχόλησης και Εμπορίου κ. Ντίνος Μπάρδας σε επιτόπια αυτοψία του  δήλωσε:

«Με συνεχείς  παρεμβάσεις πραγματοποιούμε έργα μείζονος σημασίας προλαμβάνοντας τις συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων στις ιδιοκτησίες και το περιβάλλον. Ικανοποιούμε το αίτημα της τοπικής κοινωνίας και προχωράμε στην επιβεβλημένη διάνοιξη των καναλιών στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής θωράκισης του νομού. Συνεπείς στη δέσμευση του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού, με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη δίνουμε  λύσεις στοχευμένα, με τη βοήθεια των τοπικών αρχών. Η ασφάλεια των πολιτών και  η αντιπλημμυρική προστασία ιδιοκτησιών και καλλιεργειών  αποτελούν κύριο μέλημά μας.»