Καταβάλλεται από σήμερα το ΕΚΑΣ του 2012

 

 

ika_pliromes

 

 

 

Καταβάλλεται σήμερα, μαζί με τη σύνταξη του Ιουνίου, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) του 2012 από το ΙΚΑ.

Η κλιμάκωση στο ποσό του ΕΚΑΣ διαμορφώνεται ως εξής:

α) για συνολικά ποσά εισοδήματος μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα ύψους 230,00 ευρώ κατά μήνα.

β) για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος ως εξής:

Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ ποσό ΕΚΑΣ 172,50 ευρώ.

Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ ποσό ΕΚΑΣ 115,00 ευρώ.

Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ ποσό ΕΚΑΣ 57,50 ευρώ.

 

.