Κατασκευή χωμάτινων λιμνοδεξαμενών στην Π.Ε. Τρικάλων

agorastos_mixalakis

 

 

 

 

Λύση στα προβλήματα επάρκειας νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε. Τρικάλων δίνεται με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού. Συγκεκριμένα ο κ. Αγοραστός υπέγραψε σήμερα την σύμβαση για το έργο «Κατασκευή χωμάτινων λιμνοδεξαμενών Π.Ε. Τρικάλων» προϋπολογισμού 100.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Ως αιρετή Περιφέρεια έχουμε σαν στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία όπως αυτή που βιώνουμε. Πρόκειται για ένα έργο που εξασφαλίζει επάρκεια νερού για τις κτηνοτροφικές μονάδες και λύνει χρόνια προβλήματα σε ορεινές περιοχές της Π.Ε. Τρικάλων. Η κατασκευή των λιμνοδεξαμενων αποβαίνει εξαιρετικά χρήσιμη στην καθημερινότητα του κτηνοτρόφου»

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή τριών λιμνοδεξαμενών επενδυμένων με σκυρόδεμα και μεμβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) και η προμήθεια 2.000,00 m σωλήνων πολυαιθυλενίου διατομής Φ 50mm, 6 atm, μαύρου χρώματος για μεταφορά νερού. Το έργο πρόκειται να κατασκευασθεί σε ορεινές περιοχές  του Νομού Τρικάλων για την κάλυψη αναγκών κτηνοτροφικών μονάδων.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Μάντζιος Τεχνική Α.Ε.»  με ποσό σύμβασης 58000€ για εργασίες και Φ.Π.Α. Ο χρόνος διάρκειας εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και η επίβλεψη θα γίνει από το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ίδιας Υπηρεσίας.

 

 

.