Καταργούνται 21 φορείς του Δημοσίου – Ολο το νομοσχέδιο

3ECC190

Στην απόλυση ή στην ένταξη σε διαθεσιμότητα οδηγούνται περίπου 200 υπάλληλοι μετά την απόφαση για κατάργηση 21 φορέων του δημοσίου τομέα. Mεταξύ των καταργούμενων φορέων είναι το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ.

Διαβάστε ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση

Διαβάστε το νομοσχέδιο

Ο κατάλογος των Νομικών Προσώπων που καταργούνται περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το απόγευμα της Τετάρτης [«Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»].

Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταργούνται 21 φορείς που «δεν κρίνονται πια απαραίτητοι και παράλληλα απομακρύνεται μέρος του προσωπικού τους».

Οι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι των ΝΠΙΔ που καταργούνται οδηγούνται σε υποχρεωτική αποχώρηση (απόλυση), ενώ οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ εντάσσονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας (τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας για μετάταξη – τοποθέτηση σε νέα θέση).

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται:

1. Καταργούνται 12 φορείς των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται σε άλλες υφιστάμενες υπηρεσίες:

– Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ ΑΕ): μεταβίβαση σε συναφείς υπηρεσίες/φορείς, αρμοδιοτήτων, όπως στην Εγνατία ΑΕ η είσπραξη των διοδίων στους σταθμούς των Μαλγάρων και του Ακτίου, ενώ άλλες μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

– Ανώνυμη Εταιρεία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ (ΕΑΧΑ ΑΕ): οι αρμοδιότητές της θα ασκούνται από Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του υπουργείου Περιβάλλοντος.

– Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ): οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται από το υπουργείο Εργασίας, από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

– Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ): οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται εφεξής από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ).

– Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών και Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών. Πρόκειται για δύο ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τα οποία εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτά στερούνται παντελώς οικονομικών πόρων και προσωπικού. Δεν λαμβάνουν καμίας μορφής επιχορήγηση ούτε έχουν ίδια έσοδα, αλλά, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βαρύνονται με υψηλό ετήσιο κόστος λειτουργίας και ως αποτελούντα φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Όπως σημειώνεται από το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου, «προκειμένου να μη μείνουν αναξιοποίητα η βιβλιοθήκη τους και ο εξοπλισμός τους και να μπορέσουν, υπό άλλη νομική μορφή, τα δύο προς κατάργηση ινστιτούτα να έχουν ερευνητική επιστημονική δραστηριότητα, προβλέπεται η μετατροπή τους σε εργαστήρια εντεταγμένα στο νομικό πρόσωπο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δεν θα βαρύνονται παρά με ελάχιστες δαπάνες λειτουργίας και δεν θα διαθέτουν ίδιο προϋπολογισμό».

– Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (ΟΡΣΑ και ΟΡΘΕ) και Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων (ΟΡΣΙ). Οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται σε Τμήματα στο υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

2. Καταργούνται, χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους τέσσερα νομικά πρόσωπα τα οποία ουδέποτε τα δραστηριοποιήθηκαν επιχειρησιακά:

– Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά» (υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)

– Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας (υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)

– Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας (υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

– Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογία ΑΕ (υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

3. Καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου:

– Οργανισμός Κωπαΐδας: μεταφέρονται οι αρμοδιότητές του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από την οποία και εποπτευόταν ως σήμερα.

– Κεντρική Αγορά Πατρών: μεταφέρονται οι αρμοδιότητές της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από την οποία και εποπτευόταν μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, παρέχεται έτσι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η δυνατότητα καλύτερου συντονισμού και ελέγχου π.χ. στη διακίνηση των προϊόντων χονδρικού εμπορίου.

4. Συγχωνεύσεις

– Παύει η αυτοτελής λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, του Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και του Κέντρου Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας. Αυτά συγχωνεύονται σε ενιαίο ερευνητικό κέντρο με την επωνυμία Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΦΑΕΤ), ο οποίος αποτελεί Υπηρεσία του Υπουργείου.

– Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και αυτοτελής δημόσια υπηρεσία αντίστοιχα. Συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συνιστάται με τον παρόντα νόμο με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΕΤΕΑ).

Ως προς τις καταργήσεις των 21 φορέων, το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προβάλλει την άποψη ότι με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται «η κωλυσιεργία σε φορείς που εδώ και καιρό έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, η αδιαφορία μπροστά σε προφανείς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και η σπατάλη δημόσιων πόρων».

Παράλληλα, σημειώνει ότι αναδιοργάνωση των κρατικών δομών συνολικά συνιστά στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Στόχος του υπουργείου είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημόσιων οργανισμών και φορέων, με όσο το δυνατόν μικρότερο δημοσιονομικό κόστος. Το κράτος οφείλει πλέον να ιεραρχήσει τις επιχειρησιακές του προτεραιότητες και να συγκεντρώσει και να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να καταστεί πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Αλλαγές στη βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Αν και αναμενόταν η θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών, τμηματαρχών και προϊσταμένων, ήρθαν μεταβατικές διατάξεις στο σχέδιο νόμου που βάζουν… ποσόστωση στις βαθμολογίες των δημοσίων υπαλλήλων κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «η βαθμολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων με βαθμούς 9 και 10, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, αναιρεί τη σημασία και τη λογική της αξιολόγησης και την καθιστά ανούσια, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να αποτελεί εργαλείο παρακίνησης για τον αξιολογούμενο και μεγιστοποίησης της απόδοσης του φορέα».

Στο σχέδιο νόμου ορίζονται τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να αξιολογούνται στην κλίμακα βαθμών. Αυτά καθορίζονται ως εξής:

– Με τους βαθμούς 9 ως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων.
– Με τους βαθμούς 7 ως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων.
– Με τους βαθμούς 1 ως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.

Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση. Ο επιμερισμός των ποσοστών αξιολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κριτήρια όπως η παραγωγικότητα των μονάδων, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής, η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.

Βέβαια το ερώτημα πώς εκ προοιμίου μπορεί να ξέρει κανείς ότι μόνο το 25% των υπαλλήλων σε ένα τμήμα μπορεί να πάρει βαθμό 9 ως 10 ή το 15% αξίζει βαθμολογία 1 ως 6… Τα διεθνή στάνταρντ, τα ισχύοντα σε άλλες χώρες θέτει ως απάντηση το υπουργείο αλλά το ερώτημα παραμένει.

Μέτρα κατά της γραφειοκρατίας

Καταργείται από 1ης Ιουλίου 2014 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις που σύμφωνα με την κυβέρνηση στοχεύουν στην πάταξη της γραφειοκρατίας, με απλούστευση διαδικασιών. Μεταξύ άλλων καταργείται η υποχρέωση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητικής αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν διαφορετικά ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Επίσης θεσμοθετείται η επιμήκυνση ισχύος της παραγωγικής άδειας για ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε λαϊκές αγορές από 6 σε 12 μήνες.

tovima.gr