Καταδίκη Ζιώγκου για Σταμόπουλο

Ο Αθανάσιος Ζιώγκος καταδικάστηκε για τον δικηγόρο Χρήστο Σταμόπουλο

    Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρικάλων με την υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφασή του καταδίκασε τον Αθανάσιο Ζιώγκο, πρώην Δήμαρχο Οιχαλίας, να πληρώσει στον δικηγόρο Χρήστο Σταμόπουλο ποσό 6.000 ΕΥΡΩ με τους νόμιμους τόκους, ενώ συγχρόνως τον υποχρέωσε να απέχει από κάθε μελλοντική προσβολή της προσωπικότητάς του, απειλώντας τον με χρηματική ποινή 500 ΕΥΡΩ «ως μέσο εκτέλεσης της αμέσως προηγούμενης διάταξης» και τον καταδίκασε να πληρώσει στον δικηγόρο και τα δικαστικά έξοδα.

Ήταν μια απόφαση του Πρωτοδικείου που έκανε αίσθηση στα Τρίκαλα.

Αλλά τι είχε γίνει; Το 2009 ο Αθ. Ζιώγκος, τότε Δήμαρχος Οιχαλίας, μήνυσε τον δικηγόρο Χρήστο Σταμόπουλο, ενώ ταυτόχρονα τον κατάγγειλε και στον Δικηγορικό Σύλλογο, ότι τάχα χορηγούσε στον πελάτη του Κων/νο Οικονόμου, τότε αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο, ψευδείς βεβαιώσεις για να παραπλανάται το Δικαστήριο και να του χορηγεί αναβολές στις δίκες που είχε με τον μηνυτή (δηλ. τον Ζιώγκο). Επρόκειτο για μια κατηγορία πολύ βαριά για δικηγόρο. Η μήνυση και η καταγγελία του Ζιώγκου αποδείχτηκαν αβάσιμες και ο δικηγόρος απαλλάχτηκε των ψευδοκατηγοριών.

    Τα ίδια είπε και το Πολυμελές Πρωτοδικείο. Ότι αυτά (δηλαδή όσα είπε ο Ζιώγκος) ήταν αναληθή και δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Και συνέχισε «η αδικοπρακτική συμπεριφορά του (Α. Ζιώγκου) προκάλεσε προσβολή της τιμής, της υπόληψης, της ηθικής και κοινωνικής υπόστασης, αλλά και της επαγγελματικής ιδιότητας (του Χρ. Σταμόπουλου) ως δικηγόρου και κατ’ επέκταση της προσωπικότητάς του, για τη χρηματική ικανοποίηση της οποίας πρέπει, λαμβανομένων υπόψη του είδους, της έντασης και της έκτασης της προκληθείσας σε βάρος του προσβολής και έκθεσης σε απροσδιόριστο αριθμό ατόμων, σε συνδυασμό με την εκ τούτων έντονη στενοχώρια που αυτός βίωσε, καθώς και την υπαιτιότητα του εναγομένου (δηλ. του Α. Ζιώγκου), αλλά και την οικονομική κατάσταση των διαδίκων μερών και την κοινωνική τοιαύτη του ενάγοντος δικηγόρου και ως εκ τούτου συλλειτουργού της δικαιοσύνης…», διατάσσοντας σε βάρος του Αθ. Ζιώγκου όσα παραπάνω αναφέρθηκαν.

Η απόφαση θα κριθεί στο Εφετείο.