Καταχωρήθηκε ως ΠΟΠ το τυρί «τσαλαφούτι»

Το τσαλαφούτι είναι παραδοσιακό ελληνικό, μαλακό αλειφόμενο λευκό τυρί, με βελούδινη υφή, κρεμώδη αίσθηση και με περιεκτικότητα σε υγρασία περίπου 75%.

Στον κατάλογο των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) καταχωρήθηκε το «Τσαλαφούτι», προϊόν τυριού, όπως αναφέρει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που καταχωρήθηκε στη Διαύγεια.

Με απόφασή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδέχεται το με αριθ. πρωτ.  1298/158166/8-6-2022  τελικό αίτημα της άτυπης ομάδας παραγωγών ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ, για καταχώριση στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ένωσης, της ονομασίας «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ», για προϊόν τυριού, ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.