Καμπανάκι για ιό που προσβάλλει τα ελληνικά κολοκύθια

Ο ιός του «καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας Νέο Δελχί» (Tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV) εντοπίστηκε σε καλλιέργεια στην Ηλεία, όπως επιβεβαιώθηκε από την εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων φυτών κολοκυθιών του εργαστηρίου Ιολογίας του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Ο ιός συμπεριλαμβάνεται στην Alert List του ΕPPO και βάσει αυτού θα διενεργηθούν επίσημες δειγματοληψίες στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων κατά επιβλαβών οργανισμών καραντίνας με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα συμπτώματα που προκαλεί ο ιός στις προσβεβλημένες καλλιέργειες είναι η συστροφή και το κατσάρωμα των φύλλων, η λεύκανση των νευρώσεων και η ποικιλοχλώρωση, ο νανισμός των φυτών, με συνέπεια να παρουσιάζεται μειωμένη παραγωγή καρπών.

Σε περίπτωση που προσβάλλει κολοκυνθοειδή, παραμορφώνει το έλασμα, διογκώνει τις νευρώσεις, παρουσιάζεται μωσαϊκό, με αποτέλεσμα οι προσβεβλημένοι καρποί εμφανίζουν τραχύτητα και διαμήκεις ρωγμές. Ο ιός ToLCNDV μεταδίδεται αποκλειστικά με έντομα του είδους Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)  αλευρώδης του καπνού, με έμμονο τρόπο. Το είδος είναι ενδημικό της περιοχής μας και σημαντικός εχθρός πολλών καλλιεργειών, ειδικότερα της τομάτας.

Όπως αναφέρει η διευθύντρια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΠΕ Ηλείας, Μπέκι Σπυροπούλου, ο ιός αναφέρεται για πρώτη φορά στην Ινδία το 1995 και είναι επιβλαβής οργανισμός καραντίνας.

Σε εγρήγορση οι γεωπόνοι

Ο γεωπόνος Ξενοφώντας Γιαρμενίτης («Λιανός-Γιαρμενίτης ΙΚΕ»),  επισήμανε στην εφ. «Πατρίς» τη σοβαρότητα του ζητήματος, καθώς πρόκειται για σχετικά καινούριο ιό.

«Δυστυχώς ο συγκεκριμένος ιός έχει εμφανιστεί και στην περιοχή μας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, ανεξάρτητα από την ονομασία του, δεν προσβάλλει μόνο τις τομάτες αλλά και άλλα είδη όπως τα κολοκυνθοειδή. Είναι ένας καινούριος ιός, συνεπώς δεν έχουμε πλήρη εικόνα συμπτωμάτων -πέραν της βιβλιογραφίας- τουλάχιστον στην περιοχή μας, για αυτό και είμαστε σε πλήρη εγρήγορση παρακολουθώντας τον ιό», τόνισε ο κ. Γιαρμενίτης και και υπογράμμισε την ανάγκη  λήψης ορισμένων μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσής του.

«Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις αγρονομικού χαρακτήρα π.χ. απομάκρυνση υπολειμμάτων των προηγούμενων καλλιεργειών, εκρίζωση και απομάκρυνση των εντός της καλλιέργειας μολυσμένων φυτών κ.ά., ζιζανιοκτονία η οποιαδήποτε άλλη πρακτική για την καταστροφή των αυτοφυών φυτών, καταπολέμηση των φορέων με εντομοκτόνους ψεκασμούς, αλλά και βιολογική αντιμετώπιση, π.χ. εξαπολύοντας εντός της καλλιέργειας αρθρόποδα παράσιτα ή αρπακτικά των εντόμων φορέων των ιών», ανέφερε.

www.newsbeast.gr