Καμμία έλλειψη υλικού ή αναλώσιμου σε τμήμα ή κλινική του Νοσοκομείου

Διαθεσιμότητα υλικών και αναλώσιμων Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.

Σε απάντηση των όσων έχουν αναφερθεί σήμερα σε άρθρο τοπικής ιστοσελίδας σχετικά με την «Έλλειψη ραμμάτων και άλλων υλικών στο Νοσοκομείο Τρικάλων», θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες του Νομού μας και όχι μονο, που λαμβάνουν υπηρεσίες από το Νοσοκομείο της πόλης μας ότι:

  • Δεν παρατηρείται καμμία έλλειψη υλικού ή αναλώσιμου σε τμήμα ή κλινική του Νοσοκομείου.
  • Και όλες οι προγραμματισμένες ήεπείγουσες Ιατρικές και Νοσηλευτικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κανονικά χωρίς να έχει παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα ή δυσχέρεια.

Με τιμή

ΔΑΚΕ Νοσοκομείου Τρικάλων.