Κάλεσμα Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού για συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ ΠΘ

“Προαγωγή της σωματικής άσκησης των μαθητών/τριών πέμπτης και έκτης δημοτικού μέσω ενός εξειδικευμένου προγράμματος φυσικής αγωγής.”

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 68% των Ελλήνων απέχει από κάθε σωματική άσκηση. Επίσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επεσήμανε ότι μόλις το 12% των παιδιών άνω των 13 και το 14% των παιδιών άνω των 15 ετών πληρούν τις συστάσεις του (συμμετοχή σε σωματική δραστηριότητα επτά ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον μία ώρα ημερησίως). Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η σωματική δραστηριότητα δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας.

Εμφορούμενοι από τις παραπάνω διαπιστώσεις σχεδιάσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχοντας ως στόχο την κινητοποίηση των μαθητών/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού για συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες εκτός σχολείου,

Δημιουργήθηκε λοιπόν μια σειρά από 15 μαθήματα (συμβατά με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα) που ενσωματώνουν α) γνώσεις για την ωφέλεια της άσκησης, β) εναλλακτικούς τρόπους άσκησης και γ) ψυχολογικές τεχνικές για την διατήρηση της συμπεριφοράς. Για την υλοποίηση του προγράμματος αναπτύχθηκαν τα βιβλία του καθηγητή και του μαθητή. Στη διαμόρφωση και αξιολόγηση του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού είχαν ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής. Για τη διεξαγωγή του προγράμματος έχει διασφαλιστεί η απαραίτητη άδεια από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η κύρια φάση του προγράμματος θα διεξαχθεί από τον επόμενο Οκτώβριο έως και τον Μάρτιο του 2020.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στο σχολείο τους μπορούν να επικοινωνήσουν με τους: Μάριο Γούδα, Καθηγητή του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (mgoudas@pe.uth.gr) και Ιωάννη Σύρμπα, Μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (jsyrmpas@uth.gr  ή jsyrmpas@gmail.com).