Κάλεσμα για στρατολογικές υποχρεώσεις

Από το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων παρακαλούνται οι γεννημένοι το έτος 2000 (Κλάσεως 2021) να προσέλθουν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 (02 Ιανουαρίου έως και 02 Απριλίου) στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την κατάθεση Δελτίου απογραφής.

Η κατάθεση γίνεται προς αποφυγή επιβολής κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης  του  (1-3 μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση).