Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων στη Ρουμανία

«Συμμετοχή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων στη δεύτερη διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “e-co-foot”».

Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα που αποτελούν το αντικείμενο συζήτησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης είναι το μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα που έχει ο μέσος ευρωπαίος πολίτης. Η έννοια οικολογικό αποτύπωμα αναφέρεται στην έκταση παραγωγικής γης, πόσιμου νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητη για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε τροφή, ενέργεια και πρώτες ύλες, συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων και την έκταση που χρειάζεται για την απόθεση των απορριμμάτων. Το οικολογικό αποτύπωμα υπολογίζεται σε παγκόσμια εκτάρια (gha)/κεφαλή, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 10 στρέμματα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, η διαθέσιμη έκταση για κάθε κάτοικο της Γης ανέρχεται σε 1,7 εκτάρια.

Ωστόσο, η παγκόσμια μέση τιμή του οικολογικού αποτυπώματος είναι 2,8 εκτάρια. Επιπλέον, οι χώρες της Ευρώπης έχουν οικολογικό αποτύπωμα 3,9 εκτάρια κατά μέσο όρο. Ενδεικτικά, η Αυστρία έχει 5,9 εκτάρια, η Ρουμανία 2,8, η Ουγγαρία 3,6 και η Ελλάδα 4,3. Καθώς οι τιμές αυτές ξεπερνούν κατά πολύ τη βιολογική διαθεσιμότητα (biocapacity) του πλανήτη, ξεκίνησε μια προσπάθεια ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας των παραπάνω χωρών με τη δημιουργία προϊόντων πνευματικής εργασίας (Intellectuals Outputs). Τα παραδοτέα αυτά πνευματικά προϊόντα αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, στη Βασική Δράση ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης), όπου επιλέχθηκε να συμμετέχει ως εταίρος το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων. Ο τίτλος του προγράμματος είναι “e-co-foot – Ecological Footprint Training” και η διάρκειά του είναι τριετής (2017-2020). Στη σύμπραξη συμμετέχουν και οι παρακάτω φορείς:

akaryon (Αυστρία), Συντονιστής

Plattform Footprint (Αυστρία)

Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd (Ουγγαρία)

Colegiul Vasile Lovinescu (Ρουμανία)

Τα προϊόντα πνευματικής εργασίας για το συγκεκριμένο έργο είναι τα εξής:

  • Διαδικτυακό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για το οικολογικό αποτύπωμα
  • Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για μαθητές ηλικίας από 10 έως 18 ετών
  • Έντυπο διδακτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα
  • Λογισμικό υπολογισμού οικολογικού αποτυπώματος που θα επιτρέπει στα παιδιά να υπολογίζουν το αποτύπωμά τους καταγράφοντας τις δραστηριότητές τους και θα προτείνει τρόπους μείωσής του.
  • Οδηγός Πιστοποιήσεων για την πιστοποίηση του εκπαιδευτικού πακέτου

Στις 19 και 20 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος στο Κολέγιο Vasile Lovinescu, στην πόλη Falticeni της Ρουμανίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγιναν συζητήσεις μεταξύ των εταίρων σχετικά με την πορεία ανάπτυξης των προϊόντων πνευματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, παρουσιαστήκαν ολοκληρωμένα φύλλα εργασίας πάνω στα τέσσερα βασικά κεφάλαια του εκπαιδευτικού και διδακτικού πακέτου (οικολογικό αποτύπωμα διατροφής, μετακίνησης, κατανάλωσης και στέγασης). Επιπλέον, παρουσιάστηκε το προσχέδιο του λογισμικού για τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος. Επίσης, έγινε εφαρμογή στην τάξη, σε μαθητές του κολεγίου, ενός εργαστηρίου με τίτλο “mini hectare”, το οποίο είχε θετικά αποτελέσματα καθώς οι μαθητές κατανόησαν πλήρως την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος και τους τρόπους μείωσής του.

Η συνάντηση έκλεισε με την πεποίθηση όλων των εταίρων ότι η πορεία υλοποίησης του έργου βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο και εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 8-9 Νοεμβρίου 2018, στο Szombathely της Ουγγαρίας.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου:

www.e-co-foot.eu.