Κ. Αγοραστός: 100 χιλιάδες στρέμματα μπορεί να «ξεδιψάσει» η Κάρλα

FOTO_KARLA_-11

Τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 «Αλ. Μπαλτατζής» των αρδευτικών έργων της λίμνης Κάρλας προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ πρότεινε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος υπό την προεδρία της Ειδικής Γραμματέως Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κας Μαργαρίτας Καραβασίλη.

Ο κ. Κ. Αγοραστός είπε ότι το πρόγραμμα «Αλ. Μπαλτατζής» είναι το μοναδικό από το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό το «έργο πνοής», όπως το χαρακτήρισε, για τον κάμπο της Θεσσαλίας καθώς υπολογίζεται ότι θα αρδευτούν 100 χιλιάδες στρέμματα.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας πρότεινε:

-Να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η προμήθεια εξοπλισμού για τις περιβαλλοντικές μετρήσεις στην Κάρλα (υπάρχει η δυνατότητα μέσω του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑ).

-Να υπογραφεί αμέσως το Προεδρικό Διάταγμα για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου.

-Να είναι ένας ο φορέας που να έχει την παρακολούθηση και το συντονισμό των ενεργειών και των δράσεων για τη λίμνη προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλοκαλύψεις και να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα. Μέχρι να υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα την ευθύνη διαχείρισης να έχει η ΕΥΔΕ Κάρλας, που έχει ούτως ή άλλως την ευθύνη των έργων, αφού βεβαίως ενισχυθεί.

-Να θεσμοθετηθεί και ενεργοποιηθεί Παρατηρητήριο στην Κάρλα κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα με αντικείμενο την παρακολούθηση και καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αλλά και της οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη λίμνη.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός επανέλαβε στην τοποθέτησή του την πάγια θέση της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ολοκλήρωση του έργου του Αχελώου, τα ύδατα από τον οποίο θα συμβάλλουν και στην ποιότητα των υδάτων της Κάρλας, ενώ αναφέρθηκε και στους ελέγχους που κάνουν συνεργεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας.

Ο κ. Κ. Αγοραστός πρότεινε να παραταθούν τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα όπως η μείωση της νιτρορύπανσης και η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία για 2 χρόνια για τους ήδη ενταγμένους παραγωγούς.