Εισηγητής της Ν.Δ. ο Ν. Λέγκας στο νομοσχέδιο για την έκδοση αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών

legas_4_copy

Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ορίστηκε ο βουλευτής Τρικάλων και πρώην Υφυπουργός Ν. Λέγκας στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και λοιπές Διατάξεις», το οποίο εισάγεται το μεσημέρι της Τρίτης 4 Οκτωβρίου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

 

Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο νομοσχέδιο το οποίο σχετίζεται με την αναθεώρηση της νομοθεσίας, η οποία ισχύει από το 1993, και η οποία έχει εμφανίσει αρκετά προβλήματα στην εφαρμογή της.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που έχουν σήμερα και αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας δόμησης είναι πλέον οι υπηρεσίες Δόμησης των δήμων, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες των πολεοδομικών γραφείων.

Επιπλέον, η σύνταξη των μελετών και η εκτέλεση του οικοδομικού έργου γίνεται με ευθύνη των μηχανικών. Ο έλεγχος περιορίζεται πλέον στη διαπίστωση της υποβολής με ευθύνη των μελετητών μηχανικών όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στον έλεγχο των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων.

Ακόμα, γίνεται διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης σε Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και των Ελεγκτών Δόμησης που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

Επιπροσθέτως, καταγράφονται τα κτίρια της χώρας με τη λειτουργία της Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευών και ελέγχεται πλήρως η εφαρμογή των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης.

Θεσπίζονται, τέλος, νέα γνωμοδοτικά όργανα για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και καταργούνται τα υπάρχοντα.