Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ:Σύμβαση Εργασίας – Τι προσέχουμε πριν υπογράψουμε;

igme 5

1. Ζητάμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το είδος, το χώρο, το χρόνο κτλ.
2. Δεν αφήνουμε αδιευκρίνιστα σημεία.
3. Πληροφορούμαστε σχετικά με το εάν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ισχύ που να διέπουν το συγκεκριμένο χώρο εργασίας.
4. Αναζητούμε την ύπαρξη σωματείου που να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο χώρο και να προασπίζει τα δικαιώματά τους.
5. Ζητάμε και λαμβάνουμε πάντοτε αντίγραφο της σύμβασης εργασίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν, ζητάμε και λαμβάνουμε γραπτώς τους ουσιώδεις όρους αυτής.

Διεκδίκηση δεδουλευμένων – Τι κάνουμε, όταν ο εργοδότης δεν μας καταβάλλει τις αποδοχές μας;
1. Δραστηριοποιούμαστε άμεσα, ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις διεκδίκησης των δεδουλευμένων μας.

2. Επιγραμματικά, οι επιλογές μας σε περίπτωση μη καταβολής των δεδουλευμένων μας είναι οι εξής:
– Επαφή με τον εργοδότη και με το σωματείο μας
– Απευθυνόμαστε στην Επιθεώρηση Εργασίας για υποβολή καταγγελίας.
– Ασκούμε το δικαίωμα για επίσχεση εργασίας.
– Διεκδικούμε δικαστικά και εντόκως τους δεδουλευμένους μισθούς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση για ζημία που έχουμε υποστεί. .

– Θεωρούμε την καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων βλαπτική μεταβολή των συνθηκών εργασίας μας.

– Θεωρούμε την καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων ως καταγγελία της σύμβασής μας.

– Ζητάμε την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης.

– Ζητάμε την ποινική δίωξη του εργοδότη.

3. Οι αξιώσεις για την πληρωμή μισθών ή άλλων αμοιβών μας παραγράφονται σε πέντε (5) χρόνια, ενώ το χρονικό αυτό διάστημα ξεκινάει από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν οι απαιτήσεις μας.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο που στεγάζεται στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, επί της οδού Βασιλείου Τσιτσάνη 28 και στον ειδικό σύμβουλο κ. Απόστολο Παπαγεωργίου, στα τηλέφωνα 2431022641, 6980509054 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.inegsee.gr, [email protected]

.