ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Προγράμματα Επιμόρφωσης-Κατάρτισης Εργαζομένων

66775555

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης-κατάρτισης στις 8 Περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο του έργου «Συνδικαλιστική Κατάρτιση και Ενίσχυση Κοινωνικών Δεξιοτήτων Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα που Εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ» (Υποέργο 2, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»).

Δικαιούχοι προγράμματος
– Εργαζόμενοι ,μέλη και στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ.

Παροχές Προγράμματος
– Επιδότηση για κάθε ώρα κατάρτισης
– Πάνω από 30 αντικείμενα κατάρτισης / επιμόρφωσης
– Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση συμμετοχής.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης – Έναρξη Προγραμμάτων
-Μεθοδολογίας δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αίτηση – Πληροφορίες Εγγραφής
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο περιφερειακό μας παράρτημα:
Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 28, 42100,ΤΡΙΚΑΛΑ,ΤΗΛ.24310-28844 & 6983631200
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας www.inegsee.gr και τη σελίδα μας στο facebook www.facebook.com/inegsee

.