Ημερίδα στη Λάρισα με θέμα,Παρόν & Μέλλον στη Χρηματοδότηση της Έρευνας & Καινοτομίας

Prosklisi web 2464

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ «ΠΑΡΟΝ& ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» 16/12/2015, Λάρισα

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας διοργανώνειτην πέμπτη ημερίδα σε σειρά στηΛάρισα,στο πλαίσιο των Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2014-2015.

Η Ημερίδα με θέμα «Παρόν και Μέλλον στη Χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 9.30 στοΚεντρικό Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης»του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας .Θα μιλήσουνεκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας,του ΓενικούΓραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν συγκεκριμένα έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας.

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και των φορέων.

 

.