Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων στο δήμο Καλαμπάκας

Ανακοινώνεται, ότι έχει προκηρυχτεί Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός του Δήμου Καλαμπάκας, για την προμήθεια τροφίμων οικονομικών ετών 2018 – 2019 (13 ομάδες τροφίμων συνολικού προϋπολογισμού 115.741,14 €). Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή και περισσότερες ομάδες. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται από 12/02/2018 μέχρι 04/03/2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμπάκας στον αντίστοιχο σύνδεσμο, όπου υπάρχουν και όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται. Επίσης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της οικονομικής υπηρεσίας, στο τηλέφωνο 24323-50251 (αρμόδιος υπάλληλος  κ. Γκουζιώτης Δημήτριος).

Δήμος Καλαμπάκας