Η βιοποικιλότητα στην Ελλάδα: 171 είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση

Χώρα με σπουδαία βιοποικιλότητα, δηλαδή ποικιλία ζώντων οργανισμών κάθε προέλευσης, θεωρείται η Ελλάδα, καθώς στις περιοχές της χώρας μας διαβιούν πλήθη ειδών ζώων, πτηνών, αλλά και φυτών.

Σύμφωνα με στοιχεία του WWF Ελλάς μάλιστα, στην Ελλάδα συναντάμε το 17,8% των ειδών ζώων της Ευρώπης και το 40% των φυτικών ειδών της Γηραιάς Ηπείρου, γεγονός αξιοσημείωτο σε σχέση με το μέγεθος της χώρας. Ως προς τη βιοποικιλότητα όμως, αυτό που έχει κυρίως σημασία δεν είναι η έκταση μιας χώρας, αλλά η γεωγραφική της θέση και το ανάγλυφό της – και ως προς αυτό, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται «ξεχωριστή περίπτωση».

Αρχικά, διότι βρίσκεται ουσιαστικά στο «σταυροδρόμι» τριών ηπείρων, στο σημείο του πλανήτη όπου ενώνονται η ευρωπαϊκή, η ασιατική και η αφρικανική ήπειρος. Γεωλογικά, αυτό σημαίνει πως βρίσκεται πάνω στην ένωση των τεκτονικών πλακών της Γης, κάτι που αποτυπώνεται και στην επιφάνεια, με πλήθος σπηλαίων αλλά και πολύπλοκου ανάγλυφου εν γένει. Ταυτόχρονα, η χώρα μας είναι ταυτόχρονα νησιωτική – με δεκάδες νησιά που αποτελούν «απομονωμένο» περιβάλλον για την ανάπτυξη συγκεκριμένων φυτών και ζώων, αλλά και ορεινή, καθώς διαθέτει υπολογίσιμους ορεινούς όγκους, που επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση της βιοποικιλότητας.

Τι είναι η βιοποικιλότητα

Στη βιοποικιλότητα ενός τόπου περιλαμβάνονται όλα τα οικοσυστήματα: Το σύνολο της ποικιλίας της ζωής, από τους μικροοργανισμούς μέχρι τα φυτά και τα ζώα. Στην Ελλάδα συναντάμε μεγάλη ποικιλία ειδών, τόσο στα φυτά όσο και στα ζώα, καθώς περιλαμβάνει από τα υποτροπικά φοινικόδαση της Κρήτης μέχρι αλπικά λιβάδια στα ορεινά, αλλά και 476 είδη ψαριών, από τα περίπου 600 που έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο. Παράλληλα, στη χώρα μας ζουν 154 είδη ψαριών του γλυκού νερού, γεγονός που την κατατάσσει ως την πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης όσον αφορά την ιχθυοπανίδα ποταμών και λιμνών.

Στην Ελλάδα ζει ακόμα πλούσια ερπετοπανίδα, με 64 είδη από τα οποία τα 9 είναι ενδημικά, όπως και 22 από τα 64 είδη αμφιβίων της Ευρώπης, από τα οποία τα 3 είναι ενδημικά, δηλαδή ζουν μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή και πουθενά αλλού.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος, στη χώρα μας υπάρχουν 5.500 είδη ανώτερων φυτών, 436 είδη πτηνών και 116 είδη θηλαστικών.

Πολλά από τα είδη ζώων της χώρας μας χαρακτηρίζονται από πολύ περιορισµένη εξάπλωση, που σημαίνει πως συναντώνται σε ένα μόνο νησί, ενώ συνολικά 171 είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 39 χαρακτηρίζονται «σχεδόν απειλούµενα» και 52 είναι ανεπαρκώς γνωστά, την ώρα που τα ψάρια του γλυκού νερού είναι η πλέον απειλούµενη οµάδα.

Στη Δαδιά, στην περιοχή του Έβρου, έχουν παρατηρηθεί 36 από τα 38 είδη ημερόβιων αρπακτικών της Ευρώπης, γεγονός που έχει δώσει στην περιοχή τον χαρακτηρισμό «Γη των αρπακτικών».

Σύμφωνα με τη WWF Ελλάς, περισσότεροι από 800 μικροί αλλά εξαιρετικά σημαντικοί υγρότοποι, έχουν καταγραφεί σε 75 ελληνικά νησιά και 32 από τα 200 σημαντικότερα δάση της Μεσογείου βρίσκονται στην Ελλάδα.