Η Τρικαλινή Γαλακτοβιομηχανία LA FARM AE συνεχίζει απρόσκοπτα την δραστηριότητα της

Η εταιρία LA FARM AE, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη,
προσέφυγε εναντίον της απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
που της είχε επιβάλει την άρση της πιστοποίησης της.

Εξεδόθη σήμερα από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσωρινή διαταγή που
αναστέλλει την απόφαση αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Αυτό μάλιστα συμπίπτει και ταυτίζεται με τις Εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών
ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι εισηγούνταν την πιστοποίηση μας.

Η LA FARM AE συνεχίζει απρόσκοπτα την δραστηριότητα της, σεβόμενη την εθνική
και κοινοτική νομοθεσία που διέπει το εθνικό μας προϊόν ΦΕΤΑ ΠΟΠ, και
διασφαλίζοντας έτσι τους χιλιάδες συνεργάτες κτηνοτρόφους μας, τους εκατοντάδες
εργαζόμενους μας και τους προμηθευτές μας, καθώς και τους πελάτες στο εξωτερικό
και στην εγχώρια αγορά.

Τρίκαλα, 18.11.2021
Με εκτίμηση για την εταιρία