Η περιβαλλοντική επιβάρυνση της λίμνης Κάρλας

papatolias4 Εν όψει των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με την περιβαλλοντική επιβάρυνση της λίμνης Κάρλας, επαναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο 6 από τις προτάσεις του συνολικού πλαισίου των 30 θέσεων που κατέθεσε η παράταξή μας για το περιβάλλον, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα στην προστασία του λιμναίου οικοσυστήματος της Κάρλας.

1) Άμεση θέση σε λειτουργία ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων, ενίσχυση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ύδατος και σύσταση Περιφερειακών  Συμβουλίων Ύδατος (Εφαρμογή Οδηγίας – Πλαίσιο 2000/60 για τα νερά).

2) Εκπόνηση «Προγραμμάτων – Μέτρων» (άρθρο 8 του Ν. 3199/2003),που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και τη μη ελεγχόμενη ρίψη αποβλήτων από τις βιομηχανίες της περιοχής. Επεξεργασία σε συνεργασία με τους Δήμους που συνδέονται με τον Πηνειό και τους παραποτάμους του εξειδικευμένου Σχεδίου «Προγραμμάτων – Μέτρων» για την προστασία του Πηνειού, με τη συμβολή της Ειδικής Γραμματείας Περιβαλλοντικών Ελέγχων, τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ και του ΕΣΥΦ.

3) Επικαιροποίηση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2011 όλων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής του Πηνειού και των παραποτάμων του, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

4)  Εφαρμογή συστημάτων ελέγχου της  ποιότητας των υδάτινων εισροών για την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας.

5) Συστηματική καταγραφή όλων των βασικών εστιών ρύπανσης, (τυροκομεία, σφαγεία, ελαιοτριβεία, μονάδες επεξεργασίας ντομάτας κ.λπ.), με διαμόρφωση πλαισίου  συστάσεων στους επιχειρηματίες για τήρηση συγκεκριμένου σφιχτού χρονοδιαγράμματος συμμόρφωσης. Οργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού της Περιφέρειας με προδιαγεγραμμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, με στόχο τη συστηματική προστασία των ποταμιών της Θεσσαλίας (Πηνειός, Ελασσονίτης, Τηταρίσιος, Ληθαίος κλπ). Υποβολή υποχρεωτικής έκθεσης ανά δίμηνο, με προτάσεις συμμόρφωσης για τη συνεπή εφαρμογή του νόμου. Κατάρτιση «μαύρης λίστας» και «λευκής λίστας» επιχειρήσεων, με κριτήριο την συμμόρφωσή τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία («περιβαλλοντική ενημερότητα»).

6) Συγκρότηση Γραφείου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με έδρα τη Λάρισα – κατά τα πρότυπα του ποταμού Ασωπού- με «αντένες» τις υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε κάθε νομό της Θεσσαλίας, που θα μεριμνούν  για τον ουσιαστικό έλεγχο της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων από τις βιομηχανίες.Απο το γραφείο τύπου