Η εταιρεία Geo Green αναπροσαρμόζει την λειτουργία της