Η Έλενα Παπαδοπούλου στο Ορλάντο των ΗΠΑ για τις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος χρήματος

Εξαιρετικά κρίσιμο θα είναι το πενθήμερο 16-21 Ιουνίου για την Ελλάδα. Το εν λόγω διάστημα θα κριθεί στο Ορλάντο των ΗΠΑ, εάν η χώρα μας θα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία των χωρών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) σε σχέση με τις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος χρήματος ή θα μπούμε σε περιπέτειες.

Η Τρικαλινή γενική γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Έλενα Παπαδοπούλου (μέλος της Ομάδας των 53+) δεν θέλει να συζητεί το δεύτερο ενδεχόμενο. Δεν είναι τυχαίο πως πήρε επάνω της όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλίσει πως τον Ιούνιο όλα θα πάνε «δεξιά».  Με την ιδιότητα της προέδρου της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, η Έλενα Παπαδοπούλου έχει ζητήσει να της κατατεθούν έως τις 10 Μαΐου τρία διαφορετικά πορίσματα.

Το ένα σχετικά με την εποπτεία των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ως προς το ξέπλυμα χρήματος, το δεύτερο σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου από την ύπαρξη άτυπων συστημάτων μεταφοράς κεφαλαίων και το τρίτο σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, το ξέπλυμα χρήματος από τις διασυνοριακές ροές χρημάτων σε φυσική μορφή, αλλά και την πώληση αντικειμένων μεγάλης αξίας.