Η Ε.ΑΣ.Υ.Τ. αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα με συναδέλφους σε βραδινή υπηρεσία