Η ΔΕΗ συμφωνεί στην πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στην Macquarie Asset Management

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) κατέληξε σε συμφωνία με τη MacquarieAssetManagement για την πώληση του 49% της συμμετοχής της στονΔιαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη τουεθνικούδικτύουδιανομής ηλεκτρικήςενέργειας στηνΕλλάδα. Η επιχείρησηεξυπηρετεί περισσότερους από 7,6 εκατομμύρια πελάτες στην ηπειρωτικήΕλλάδα και τα νησιάτης,μέσωενόςδικτύου 242.000 χιλιομέτρωνγραμμών διανομής ηλεκτρικήςενέργειας, διασυνδέσεων και υποσταθμών.

Η επένδυση της Macquarie Asset Management θα υλοποιηθεί για λογαριασμό θεσμικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων και ασφαλιστικών εταιρειών. Η Macquarie Asset Management θα συνεργαστεί στην μακροχρόνια ιδιοκτησία και ανάπτυξη της επιχείρησηςμε τη ΔΕΗ, η οποία θα διατηρήσει το υπόλοιπο 51% της συμμετοχής της.

Ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε: “Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ και ο εκσυγχρονισμός του αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα. Το επενδυτικό σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ είναι υψίστης σημασίας για τον Όμιλό μας, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού και το περιβάλλον. Με την ισχυρή υποστήριξη ενός τόσο έμπειρου και διεθνούς επιπέδου συνεργάτη όπως η Macquarie, θα αναπτύξουμε μαζί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης του εθνικού μας δικτύου πουθα διευκολύνει την αυξανόμενη ηλεκτροδότηση της οικονομίας και θα προσφέρει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα προχωρήσει ενισχυμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονα στη χρηματοδότησηενός φιλόδοξου σχεδίου επέκτασης σε γειτονικές χώρες τα επόμενα χρόνια”.

Ο Martin Bradley, SeniorManagingDirectorτης Macquarie Asset Management, δήλωσε: “Η μετάβαση σε καθαρέςμηδενικέςεκπομπές αναδιαμορφώνει τοντρόπο μετον οποίο παράγεται, μεταφέρεται και χρησιμοποιείται η ηλεκτρικήενέργεια σεολόκληρητηνελληνικήοικονομία. Απαιτούνται σημαντικές επενδύσειςσε υποδομέςδιανομής ηλεκτρικήςενέργειας για να διευκολυνθεί αυτή η ταχεία αλλαγή και να διασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσειςσεόλη τη χώρα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και βιώσιμηηλεκτρικήενέργεια τα επόμενα χρόνια. Χαιρετίζουμετηνευκαιρία να πραγματοποιήσουμε αυτή τη σημαντική επένδυσηστηνΕλλάδα και να συνεργαστούμε με τη ΔΕΗ για τονεκσυγχρονισμότωνδικτύωνηλεκτρικήςενέργειας της χώρας”.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ημοναδική επιχείρηση διανομήςηλεκτρικήςενέργειας στηχώραμεελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης μέσωενόςεπιταχυνόμενου επενδυτικούσχεδίου για τονεκσυγχρονισμό και τηνψηφιοποίηση τουδικτύουτου. Το επενδυτικόσχέδιο θα προσφέρει επίσηςμεγαλύτερη αξία στους πελάτες του και θα στηρίξειτηνενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε καθαρές μηδενικές εκπομπές.

 Ως ο μεγαλύτερος διαχειριστής υποδομών παγκοσμίως, η Macquarie Asset Management στηρίζει τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικήςενέργειας στηνΑυστραλία, τηνΑυστρία, τη Φινλανδία, τη Ρουμανία, τηνΙσπανία και τιςΗνωμένεςΠολιτείεςπροκειμένου να επενδύουν για να προετοιμαστούν για τη μετάβασησεδίκτυα χαμηλώνεκπομπών διοξειδίουτουάνθρακα. 

 Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί μετάτηνεκπλήρωσητωνσυνήθωνόρωνολοκλήρωσης που αναμένεται μέχριτο πρώτοτρίμηνοτου 2022.