Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”

dhmarxeio

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης (Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α) του Δήμου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» πραγματοποίησε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 τακτική συνεδρίαση στην οποία έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αποφασίσθηκε η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως και αιτήσεως αναστολής κατά της αρ.858/2010 απόφασης του Εφετείου Λάρισας .
 2. Αποφασίσθηκε η ματαίωση της δικαστικής υπόθεσης που αφορά στην με αρ. εκθ. Κατ.116/2010 αγωγή μικροδιαφορών-οφειλή από τιμολόγια του Χ. Κομπούρα κατά του Π.Ο.Δ. Εστιαιώτιδας κατόπιν επιθυμίας του ιδίου λόγω εξόφλησης του ποσού.
 3. Εγκρίθηκε η πρακτική άσκηση της Μπαλάφα Αθηνάς σε βρεφονηπιακό σταθμό του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ρυθμίστηκαν ζητήματα ωραρίου εργασίας των τακτικών, αορίστου χρόνου και εποχικών υπαλλήλων του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός».
 2. Καθορίστηκαν οι ώρες λειτουργίας των αθλητικών χώρων του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός» από τις 07:00 έως 22:00 καθημερινά και εφόσον προπονούνται επαγγελματικές ομάδες, σωματεία, ακαδημίες και άλλοι σύλλογοι ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση μία ή δύο ώρες υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι θα φέρουν την ευθύνη λειτουργίας και ασφάλειας των χώρων.
 3. Εγκρίθηκε η πρακτική άσκηση της Κόρδα Μαρίας σε βρεφονηπιακό σταθμό του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α «Ο Ασκληπιός».
 4. Ορίσθηκε η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και Παραλαβής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για το οικονομικό έτος 2011 σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ.
 5. Αποφασίσθηκε διαγραφή νηπίων – για διάφορους λόγους- που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α του Δήμου Τρικκαίων «Ο Ασκληπιός» το σχ. έτος 2011-2012.
 6. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή γονέων από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για την φιλοξενία των παιδιών τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός» την σχολική χρονιά 2011-2012.
 7. Ορίσθηκαν άμισθες επιτροπών στα παραρτήματα των Κ.Α.Π.Η του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α «Ο

Ασκληπιός» σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.3852/10.

 1. Ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 για τον παιδικό σταθμό Φαλώρειας.
 2. Ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 § 1 του ΕΚΠΟΤΑ. για τον παιδικό σταθμό Φαλώρειας.
 3. Καθορίστηκαν τα ποσά για τα δίδακτρα των σπουδαστών στα εκπαιδευτικά τμήματα

(Δημοτικό Ωδείο και Εργαστήρι Τέχνης) της Δ/νσης Αθλητισμού – Πολιτισμού του ΟΑΠΚΦΑ «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

 1. Αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Σωτηρίου Τύμπα, μισθωτή του

κυλικείου του Αθλητικού Κέντρου Μπάρας, για την μείωση του μισθώματος προκειμένου να ζητηθεί γνωμοδότηση από την νομική σύμβουλο του Δήμου Τρικκαίων.

 1. Αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ .Δημοσθένη Μπαλάφα,μισθωτή του κυλικείου του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστήριου, για την μείωση του μισθώματος προκειμένου να ζητηθεί γνωμοδότηση από την νομική σύμβουλο του Δήμου Τρικκαίων.