Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας είναι χρέος και ευθύνη της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας

agoo

Τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό επισκέφθηκε σήμερα ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος με αφορμή την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση Παραδοσιακών Δεξαμενών Υδροδότησης Φαρσάλων» στο ΕΣΠΑ.

Σε δηλώσεις του κ. Κ. Αγοραστός επεσήμανε ότι: «Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας είναι χρέος και ευθύνη της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Α. Καραχάλιος τόνισε: «Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας για την άμεση περαίωση των διαδικασιών και την γρήγορη ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, που για εμάς σηματοδοτεί αφ’ ενός μεν την ενεργοποίηση του δημοτικού μηχανισμού για παραγωγή μελετών, ουσιαστικών και αναπτυξιακών έργων και αφ’ ετέρου σηματοδοτεί την πλήρη συνεργασία με τις υπηρεσίες της αιρετής Περιφέρειας και προσωπικά με τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό».

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης των παραδοσιακών δεξαμενών στην περιοχή Βαρουσίου του Δήμου Φαρσάλων οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.
Πρόκειται για εργασίες εκσκαφής και απομάκρυνσης εδαφικού υλικού από τις οροφές των Δεξαμενών χωρίς τη χρήση Μηχανικών μέσων, διαμόρφωση καθαρισμού περιμετρικά των Δεξαμενών για τη δημιουργία κατάλληλων κλίσεων και κατασκευή καναλιού συλλογής ομβρίων.
Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες επιδιόρθωσης των αρμολογημάτων των εξαγωνικών λίθων και αρμολογείται η επένδυση του τοίχου αντιστήριξης.
Προβλέπεται Βαθύ αρμολόγημα λοιπής τοιχοποιίας – εσωτερικά – εξωτερικά των δεξαμενών με την παρακάτω σειρά εργασιών :
– Καθαρισμός υπάρχοντος αρμολογήματος και διεύρυνση αρμών.
– Ξύσιμο των αρμών ρωγμών με συρματόβουρτσα έτσι ώστε να αφαιρεθούν τα σαθρά τμήματα του κονιάματος.
– Πλύσιμο με νερό υπό πίεση.
– Εισαγωγή νέου κονιάματος όσο το δυνατό βαθύτερα αρμό – ρωγμή
Επίσης προβλέπεται καθαρισμός όψης λιθοδομής με υδροβολή (προηγείται όλων των επεμβάσεων στις όψεις των τοιχοποιιών), εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης στις μεταλλικές δοκούς οροφής αφού καθαριστούν από την οξείδωση, στεγάνωση των οροφών με εφαρμογή ελαστομερούς μεμβράνης, κατασκευή υδρορροής από γαλβανισμένη λαμαρίνα για την διευθέτηση των όμβριων οροφής και η ανακατασκευή των μεταλλικών θυρών στην ίδια μορφολογία με τις υπάρχουσες.
Ακόμη προβλέπεται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των δεξαμενών με φυτική γη, πλακοστρώσεις, υποδομές φωτισμού