Γεώργιος Τσιάκαλος: Ο εκσυγχρονισμός του κράτους είναι απαραίτητος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Ο εκσυγχρονισμός του κράτους σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που πρέπει να δημιουργηθούν είναι απαραίτητος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανεργία χτυπά καθημερινά την πόρτα ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους καθώς η 4η βιομηχανική επανάσταση και η τεχνητή νοημοσύνη έφεραν μαζί τους νέα εργαλεία που απαιτούν νέους προσανατολισμούς, εργασιακή ευελιξία αλλά και τομές στην οικονομία.

Η ανεργία σήμερα έχει συγκεκριμένες αιτίες κι αυτές είναι:

  1. Η τεχνολογική εξέλιξη και συνεπώς η αυτοματοποίηση που αντικατέστησε σε πολλές βιομηχανίες κι επιχειρήσεις  το απασχολούμενο εργατικό δυναμικό με ρομπότ και κατασκευές νέας τεχνολογίας, που σε βάθος χρόνου μειώνει κατά πολύ το κόστος παραγωγής άρα καθιστά βιώσιμη και κερδοφόρα την επιχείρηση.
  2. Η έλλειψη έρευνας αγοράς για την αναγκαιότητα περαιτέρω εξειδικεύσεων αλλά και δημιουργία νέων επαγγελμάτων
  3. Η μεταφορά πολλών επιχειρήσεων σε κράτη που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. και που προσφέρουν για τις εταιρίες κι επιχειρήσεις φορολογικό παράδεισο και χαμηλό κόστος παραγωγής. Οι επιχειρήσεις αυτές ως γνωστόν παράγουν τα ανταλλακτικά τους σε χώρες εκτός ΕΕ ενώ πολλές από αυτές πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους  εκτός ΕΕ και λειτουργούν το υπόλοιπο σκέλος της επιχείρησης δηλ. σχεδιασμό, αγορές, πωλήσεις, παραγγελίες κ.ό.κ. στη μητρική χώρα.

Η ανεργία προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικονομία ενός κράτους πονοκέφαλο στα ελληνικά νοικοκυριά και δεν τιθασεύεται χωρίς τον αναγκαίο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας απαιτείται ένας σχεδιασμός με προοπτική. Η δημιουργία επιτροπών εργασίας που θα αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τη δυνατότητα απορρόφησης ανθρώπινου δυναμικού στην εγχώρια αλλά κι ευρωπαϊκή αγορά σε συνάρτηση με προγράμματα επενδύσεων,  μπορεί να δημιουργήσει μελέτες και στατιστικές χρήσιμες για την πρόληψη κι αντιμετώπιση ενός μεγάλου κοινωνικού προβλήματος όπως η ανεργία. Αυτό με μία προϋπόθεση: αύξηση της χρηματοδότησης στην έρευνα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό κι εξειδίκευση των προγραμμάτων σπουδών. Σίγουρα απαιτείται κι ένας νέος επαγγελματικός προσανατολισμός της κοινωνίας όσον αφορά την καλύτερη δυνατή κι όχι πάντα την επιθυμητή επαγγελματική αποκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεσμοθετηθούν ανεξάρτητες  γνωμοδοτικές αρχές από υψηλού κύρους επιστήμονες  που θα αναλάβουν την αξιοποίηση όλων των μέσων προτείνοντας στα συναρμόδια υπουργεία τις αναγκαίες λύσεις και τον επικαιροποιημένο επαγγελματικό προσανατολισμό.

 

Γεώργιος Τσιάκαλος