Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων

Ενημερώνουμε τα μέλη μας , πως την Κυριακή 11/02/2024 , στις 11:30 θα διεξαχθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία του Συλλόγου ( Αριστοτέλους 28 ) λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας κατά την προηγούμενη .

Η Γ.Σ. είναι η πρώτη τακτική του έτους και έχει ως θέματα τον απολογισμό του ετήσιου χορού και την έγκριση του προϋπολογισμού και πεπραγμένων του έτους 2023 .

 

                                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ