Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στα γραφεία του  Συλλόγου (Σωκράτους 23), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός  Απολογισμός έτους 2016,

2. Οικονομικός Απολογισμός 2016

3. Προϋπολογισμός έτους 2017, και

4. Θερινό Ωράριο πενθημέρου 2017.