Γ. Μανιάτης: Πιο σοφοί, πιο ευαίσθητοι, πιο δοτικοί, πιο καλοί. Καλό νέο μας ξεκίνημα! Ευτυχισμένο 2021!

Ευχές από καρδιάς: Πιο σοφοί, πιο ευαίσθητοι, πιο δοτικοί, πιο καλοί. Καλό νέο μας ξεκίνημα! Ευτυχισμένο 2021!