Γ. Καταβούτας: Η ανάπλαση του Ληθαίου αλλάζει την εικόνα της πόλης

Την αισιοδοξία του για την πρόοδο των εργασιών στην παραποτάμια περιοχή του Ληθαίου και τα αποτελέσματα που προκύπτουν, εκφράζει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Τρικκαίων Γιώργος Καταβούτας.

Όπως επισημαίνει σχετικά «Η ανάπλαση της παραποτάμιας περιοχής του Ληθαίου ποταμού, αλλάζει την συνολική εικόνα της πόλης και γίνεται κέντρο μιας συνολικής στρατηγικής για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της

Η κατεύθυνση του φυσικού σχεδιασμού, με διακριτότητα ανεμπόδιστων κινήσεων πεζού και ποδηλάτη, οδήγησε στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός φυσικού χυτού βοτσαλωτού, για την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών.

Πρωτοποριακό υλικό, πράσινης απόχρωσης, αποτελείται από διάφορα φυσικά, έγχρωμα αδρανή υλικά, μικρά βότσαλα, κεραμάλευρο άμμο ποταμού και ψηφίδες διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων και αποχρώσεων.

Ο συνδυασμός αυτών των υλικών , δημιουργούν ένα μείγμα το οποίο διαστρώνεται χυτό, επί τόπου στο έργο, υλοποιώντας ένα ανάγλυφο, διακοσμητικό βοτσαλωτό δάπεδο, εξαιρετικής αντοχής και ιδιαίτερης αισθητικής».