Φαλαγκάρας Σταύρος : Αστικά χωρίς οδηγούς;

1333222 bus

Το πιλοτικό αυτό ευρωπαϊκό πείραμα σίγουρα θα πετύχει. Εδώ απογειώνονται αεροπλάνα χωρίς πιλότους. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά. Θα κινούνται τα αστικά της πόλης χωρίς οδηγούς; Είναι δυνατόν;

Οι υπάρχουσες γραμμές, όπου κινούνται τα ιδιόρρυθμα αυτοκίνητα σχεδιάστηκαν με προοπτική για άλλη χρήση, η όπως εκείνα τα κράσπεδα που ξηλώθηκαν την ίδια μέρα;

Φαλαγκάρας Σταύρος, εκπαιδευτικός

 

.