Εξηλεκτρισμός της παρεπήνειας περιοχής του Δήμου Φαρκαδόνας

dimarxeio farkadonas

O Δήμος Φαρκαδόνας προτίθεται να υποβάλει κοινή πρόταση με την Περιφερειακή Ενότητα και το ΓΟΕΒ Σ.Ε. Θεσσαλίας για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό της παρεπήνειας περιοχής του Δήμου Φαρκαδόνας γι αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Δημάρχου Μεριβάκη και των εκπροσώπων του ΓΟΕΒ Σ.Ε .Θεσσαλίας και της Περιφέρειας .

Η μελέτη του προτεινόμενου έργου πραγματεύεται τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υφισταμένων παρόχθιων αρδευτικών αλήτικων διατάξεων της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας του Δήμου Φαρκαδόνας.

Το έργο, που έχει σαν στόχο τον εκσυγχρονισμό των μέσων και των μεθόδων άρδευσης στην περιοχή μελέτης, προγραμματίζεται να ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σκοπιμότητα έργου

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των μέσων και μεθόδων άρδευσης προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και την άμβλυνση των προβλημάτων λόγω της προβληματικής λειτουργίας των υφιστάμενων παρόχθιων αρδευτικών αντλητικών διατάξεων (χρήση πετρελαίου, παλαιότητα εξοπλισμών) κατά τη διάρκεια κάθε αρδευτικής περιόδου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας.

Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται μια ορθολογικότερη διαχείριση του επιφανειακού νερού, αλλά και της καταναλισκόμενης ενέργειας. Επιπλέον, με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων παρόχθιων αρδευτικών αντλητικών διατάξεων, θα αποφευχθούν οι δαπανηρές και μακροπρόθεσμα μη αποτελεσματικές επεμβάσεις διαρκούς συντήρησης των εξοπλισμών στις παρόχθιες αντλητικές διατάξεις εξαιτίας της παλαιότητάς τους.

.