Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

iek trikala 14

Σε συνέχεια της από 18.07.2014 Ανακοίνωσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνουμε ότι η υποβολή της Αίτησης σε έντυπη μορφή και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2014, θα γίνει ως εξής:

1. Από 23.07.2014 έως 01.08.2014, οι απόφοιτοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. της
χώρας, των Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι
απόφοιτοι των τμημάτων διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ αποστέλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 7.30 π.μ. έως 3.30 μ.μ.), αποκλειστικά μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς, σε κλειστό φάκελο
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξετάστρων στο λογαριασμό του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα ορίζεται η 31.7.2014.

2. Από 23.07.2014 έως 05.08.2014, αποστέλλουν οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο και στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

Δείτε την ανακοίνωση

http://www.eoppep.gr/index.php/el/

.