Εξετάσεις για την απόκτηση Aπολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων  ανακοινώνεται ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση Aπολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161 τ. Α΄) καλούνται να προσέλθουν στο 7ο Δημoτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ: 2431024465) την Πέμπτη 08 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη Δ/νση Π.Ε Τρικάλων έως και την  Τετάρτη 07 Ιουνίου 2017.