Εξελίξεις σχετικά με τα ΚΕΠΑ, όσον αφορά την Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Αριστείδης Φωκάς, μετά από επαφές και συνεργασία που είχε με την Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, κατέθεσε στην Βουλή επερώτηση σχετικά με την κατάσταση των πασχόντων από ΣΚΠ στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων ζητημάτων που θίχτηκαν, ήταν και το θέμα των ΚΕΠΑ.

Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξάνθος, όσον αφορά τα ΚΕΠΑ απάντησε εγγράφως ότι:

Ασθενείς οι οποίοι έχουν κριθεί ήδη από την Επιτροπή και έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 5.0 στην κλίμακα EDSS δεν χρήζουν επανεκτίμησης εφόσον:
– η μορφή της νόσου είναι πρωτογενώς ή δευτερογενώς προϊούσα.
– η μορφή της νόσου είναι διαλείπουσα και η κλινική εκτίμηση έχει γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την αποδρομή της ώσης.

Η απάντηση αυτή είναι ένα αρκετά θετικό βήμα στην κρίση των επιτροπών, όταν εξετάζουν ασθενείς με ΣΚΠ. Η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας όμως, δεν θα μείνει μόνο στην γραπτή αυτή απάντηση-δέσμευση του Υπουργού, αλλά θα διεκδικήσει και το σύνολο των δικαιωμάτων όσων πάσχουν από ΣΚΠ, όπως άλλωστε κάνει στην 25η πορεία της.

Για την εξέλιξη αυτή, όπως και για διάφορα άλλα θέματα που αφορούν την ΣΚΠ και την αντιμετώπιση της, μπορείτε να ενημερώνεστε από το Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης που έχει ιδρύσει η Εταιρία μας, με την συνδρομή του Δήμου Τρικκαίων, στο Α ΚΑΠΗ της πόλης, Ομήρου 3. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6986797446.