Ετήσια Γ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Ασφαλείας νομού Τρικάλων

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου Τρικάλων, συνεκλήθη την 18 Φεβρουαρίου στις11,30 π.μ., η ετήσια Γενική συνέλευση του Συνδέσμου Αποστράτων Ασφαλείας νομού Τρικάλων.

Στην έναρξη των εργασιών, το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα (δια ανατάσεως της χειρός), τον ισολογισμό – απολογισμό του έτους 2023, αλλά και τον προϋπολογισμό του 2024.
Έγινε από τον πρόεδρο, ο απολογισμός των πεπραγμένων του έτους 2023 και προγραμματίστηκαν δράσεις για το 2024.

Συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα του χώρου και έγινε, από τον πρόεδρο του συνδέσμου, αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την ίδρυση, από 1-1-2024 και τον κανονισμό λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστατών Σωμάτων Ασφαλείας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Γιάννης Διαμαντής

Ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Μαγκουρίτσας.