Εθελοντική Αιμοδοσία των Καθηγητών του Νομού Tρικάλων

aima-3

 

 

 

Εθελοντική Αιμοδοσία των Καθηγητών του Νομού Tρικάλων θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 18 έως Παρασκευή 23 Νοεμβρίου στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Τρικάλων λαμβάνοντας υπ’όψιν:

Α)την ανάγκη ενίσχυσης της τράπεζας αίματος της ΕΛΜΕΤ,ώστε να συνεχίσει να είναι δυνατή η προσφορά αίματος στους συναδέλφους και τις οικογένειες τους σε περιπτώσεις ανάγκης. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι από την τράπεζα αίματος της ΕΛΜΕΤ φέτος δόθηκαν πάνω από 20 φιάλες αίματος σε συναδέλφους και συμπολίτες που χρειάζονταν αίμα.

Β)την ανάγκη συμβολής των εκπαιδευτικών στις αυξημένες ανάγκες αίματος της χώρας μας,που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες(π.χ πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία,νεφροπαθείς κ.α) ή περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών

Γ)τις ημέρες πανελλαδικής αιμοδοσίας καθηγητών που διοργανώνει η ΟΛΜΕ

 

Καλούμαστε να συμμετάσχουμε όλοι μαζικά 

 

 

.