Εθελοντική αιμοδοσία στον Ερυθρό Σταυρό Τρικάλων

Το Τμήμα Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα πραγματοποιήσει εθελοντική  Αιμοδοσία την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

και ώρα 9:30 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ. στα γραφεία του.

Πληροφορίες:  τηλ. 2431027430-Ερυθρού Σταυρού 5