Εθελοντική αιμοδοσία Κεφαλοβρύσου

Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία. Ευχαριστούμε πολύ τους συμμετέχοντες και για το κόπο και για τον χρόνο.

Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό της Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

θερμά το προσωπικό της Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.

Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στο Μικρό Κεφαλόβρυσο την Τρίτη 22/2/22
Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στο Μικρό Κεφαλόβρυσο την Τρίτη 22/2/22
Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στο Μικρό Κεφαλόβρυσο την Τρίτη 22/2/22
Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στο Μικρό Κεφαλόβρυσο την Τρίτη 22/2/22
Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στο Μικρό Κεφαλόβρυσο την Τρίτη 22/2/22
Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στο Μικρό Κεφαλόβρυσο την Τρίτη 22/2/22
Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στο Μικρό Κεφαλόβρυσο την Τρίτη 22/2/22