Ερώτηση Λαμπρούλη για τα προβλήματα του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας υπέγραψε σύμβαση (Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι) με το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, με διάρκεια από 25/10/2018 ως 8/2/2019. Το ΤΕΙ προέβη στην πρώτη πληρωμή στις 13/1/2019 για το μήνα Οκτώβριο του 2018.

Από τις 29/1/2019 ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου 4589/2019, ο οποίος καταργεί το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το εντάσσει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις του τέως ΤΕΙ, ανάμεσά τους και για το προσωπικό (ΙΔΟΧ, επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, έκτακτο προσωπικό, συμβάσεις έργου) με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια (στην βάση των συμβάσεων).

Με βάση τα ανωτέρω οι εργαζόμενοι αναμένουνε από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να προχωρήσει στις καταβολές μισθοδοσίας των μηνών Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου του 2018.

Αντ’ αυτού η διοίκηση του Πανεπιστημίου ενημέρωσε το εκπαιδευτικό προσωπικό πως για να καταβληθούν οι μισθοί των δύο μηνών που χαρακτηρίστηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές του οικονομικού έτους 2018 του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, απαιτείται να επιληφθεί του ζητήματος το Υπουργείο Παιδείας, ενδεχομένως και με νομοθετική ρύθμιση.

Ήδη έχουν περάσει δέκα μήνες και οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για τα οφειλόμενα, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα στο έκτακτο προσωπικό του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2019-20120) ανατέθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διδακτικό έργο που κυμαίνεται ως και 16 ώρες (το μέγιστο που ορίζει η νομοθεσία), με το πρακτικό 17/19-9-2019 του Συμβουλίου Ένταξης.

Στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διαπιστώθηκε πως το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσέλαβε τους εργαζόμενους με σύμβαση μερικής απασχόλησης 16 ωρών εβδομαδιαίως, γεγονός που σημαίνει πως το διδακτικό προσωπικό θα είναι μειωμένο ανάλογα με το ποσοστό απασχόλησης.

Μάλιστα η σύμβαση που δόθηκε στους εργαζόμενους από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναθέτοντάς τους το έργο 16 ωρών, δεν τους προσλαμβάνει ως πλήρους απασχόλησης (δηλαδή με σύμβαση 40 ωρών) αλλά μένει στις 16 ώρες.

Με βάση τα ανωτέρω ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός, σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε:

  • Να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.
  • Να προσληφθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί με μόνιμη, σταθερή εργασία, ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών.

Οι Βουλευτές

Λαμπρούλης Γιώργος

Δελής Γιάννης