Ερωτηματολόγιο για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων

gefira_trikala

Στα πλαίσια του προγράμαμτος INTERREG IVC – ‘EUROSCAPES’«GREEN MANAGEMENT PLANS FOR EUROPEAN URBAN AND PERIURBAN LAND» – ‘EUROSCAPES’ που αφορά τη διαχείριση του Αστικού και Περιαστικού περιβάλλοντος πρόκειται να συνταχθεί ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης του περιβάλλοντος που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη του GIS της περιοχής του Δήμου Τρικκαίων για χώρους πρασίνου, ποτάμια, πολιτιστική κληρονομιά που θα στοχεύει στην διατήρηση, την διαχείριση, την προστασία, την αναβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την δημιουργία πράσινων και πολιτιστικών διαδρομών για πεζούς και ποδηλάτες. 

Επειδή στην έννοια περικλείεται τόσο η φύση όσο και ό άνθρωπος, πιστεύουμε ότι προκειμένου να διαμορφώσουμε τις πολιτικές διαχείρισης του περιβάλλοντος και τις κατευθύνσεις του τοπικού σχεδίου διαχείρισης είναι απαραίτητη η συμμετοχή των δημοτών .

Πρέπει να μάθουμε τι περιμένουν οι δημότες από το τοπικό σχέδιο διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, να δούμε τις ανάγκες και τις προτάσεις τους ,τις προσδοκίες τους, νέες ιδέες ,τόσο για την γειτονιά που κατοικούν όσο και για όλη την πόλη.

Για τον σκοπό αυτό σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου ((www.trikalacity.gr) και στη συνέχεια επιλέξετε το εικονίδιο EUROSCAPES ή εναλλακτικά να επισκεφθείτε την διαδικτυακή πύλη του eDialogos (http://www.edialogos.gr) και να συμπληρώσετε το  σχετικό ερωτηματολόγιο μέχρι 15-9-2011»

Η συμμετοχή σας έχει σαν απώτερο σκοπό το τοπικό σχέδιο δράσης που θα προκύψει να αποτελέσει ένα ρεαλιστικό και πρακτικού εργαλείο διαχείρισης του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου.

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.euroscapes-eu.org/

Το πρόγραμμα υλοποιείται πιλοτικά για τα παλιά όρια του Δήμου Τρικκαίων από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) Τρικάλων με την συνεργασία της etrikala Α.Ε..

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.