Έργα προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

agorastos i grafeio

Εγκρίσεις δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών συνολικού προϋπολογισμού 11.003.421,28 € ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπο την προεδρία του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού. Αναλυτικά:

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Μουζακίου», προϋπολογισμού 40.000 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις επαρχιακών οδών Ν.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας)» 520.000 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στην περιοχή Μεταμόρφωσης». 82.410 (με ΦΠΑ).

– Επαναδημοπράτηση του έργου : «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης χρήση 2013», προϋπολογισμός: 349.969,19 € (με Φ.Π.Α).

– Έγκριση δημοπράτησης, του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού 2013 Π.Ε Λάρισας » προϋπολογισμού: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων σε γυμναστήρια» προϋπολογισμού: 298.890,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων για την ασφαλή απορροή των ομβρίων και την αντιπλημμυρική προστασία του έργου: ολοκλήρωση κόμβου και οδός πρόσβασης προς ΣΜΑ Αγιάς» προϋπολογισμού: 89.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Περιφερειακό ιατρείο Νίκαιας Λάρισας» προϋπολογισμού: 550.000 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων δρόμου Καρύτσα – Σπηλιά» προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση οδικού δικτύου Π.Ε. Μαγνησίας» προϋπολογισμός έργου: 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση οδικού δικτύου Π.Ε Μαγνησίας (ασφαλτικά –σήμανση)» προϋπολογισμός έργου: 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συντήρηση – βαθμονόμηση του οργάνου μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων που λειτουργεί στο Βόλο 2595,3 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια σωλήνα άρδευσης για τις ανάγκες σύνδεσης του αρδευτικού δικτύου στους Γεωργανάδες Τρικάλων», προϋπολογισμού 1.599,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση πρακτικών διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια σωλήνα ύδρευσης για τις ανάγκες μεταφοράς πόσιμου νερού στο Διάσελλο Τρικάλων», προϋπολογισμού 15.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση τμήματος Κεφαλόβρυσο-Περιστέρα», προϋπολογισμού: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικών τμημάτων της οδού παραπλεύρως της εθνικής οδού Τρικάλων-Καλαμπάκας στην περιοχή του κόμβου Θεόπετρας», προϋπολογισμού: 630.000,00€ (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση -ασφαλτόστρωση οδού Φλαμπουρέσι-Αγία Τριάδα 2013» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων 2014» προϋπολογισμού 600.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή 5oυ Δημοτικού σχολείου Καλαμπάκας» προϋπολογισμού 2.590.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών, κατασκευή τεχνικών, στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Καλαμπάκας Π.Ε Τρικάλων 2014» προϋπολογισμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών, κατασκευή τεχνικών, στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Πύλης Π.Ε Τρικάλων 2014» συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ) .

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου και της ασφάλειας τεχνικών του ορεινού δικτύου του Ν. Τρικάλων 2014» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ) .

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου Νομού Τρικάλων» προϋπολογισμού 200.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση της προκήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής γέφυρας στον Πηνειό ποταμό επί της εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσας» προϋπολογισμού 1.233.457,79 € (με ΦΠΑ).

.