Έργα ανάπλασης στις πλατείες Νομής, Σερβωτών και Πετροπόπρου

Άλλο ένα νέο έργο για το Δήμο Φαρκαδόνας.

Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Φαρκαδόνας κ. Σπυρίδων Αγναντή, η σύμβαση για το έργο «Ανάπλαση πλατειών Νομής – Σερβωτών – Πετροπόρου», συνολικού προϋπολογισμού 330.000,00 €, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματαδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας  κ. Σπυρίδων Αγναντής δήλωσε ” Συνεχίζουμε την καθημερινή μας προσπάθεια για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας. Μέσα σε αυτά είναι και το έργο που υπογράφηκε σήμερα.  ”

Ανάδοχος του παραπάνω έργου είναι η ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Παρόν στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ήταν εκτός του Δημάρχου Φαρκαδόνας και της  κας Σουλεμέτσης Ελένης, o αντιδήμαρχος έργων κ. Γεωργολόπουλος Ιωάννης καθώς και η υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κα. Σίμου Βαρβάρα.