Επιτυχημένες πιλοτικές εκπαιδεύσεις για την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία

Επιτυχημένες πιλοτικές εκπαιδεύσεις για τηνυποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ACT.WORK»

Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες τις Ευρώπηςκαι συγκεκριμένα στην Ελλάδατης οποίας η οικονομία πλήττεται από μια σοβαρή και παρατεταμένη ύφεση, καθώς και η ανάγκη επιτυχημένης αντιμετώπισής αυτής, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των νέων ατόμων, οι οποίοι είναι ολοένα και πιο δυσαρεστημένοι με την ικανότητα των εγχώριων θεσμών – όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση – να τους παράσχουν επαρκή υποστήριξη την τρέχουσα κρίση.

 

Τον Αύγουστο, οΕκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» πραγματοποίησεμε επιτυχία,στη Λάρισα,πιλοτικές εκπαιδεύσειςγια τη βελτίωση των ικανοτήτωντων νέων, με τίτλο: Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, καθώς και Αίσθημα πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα.

 

Το παρόν έδωσαν νέοι και νέες που επιδιώκουν μία αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και ενεργή συμμετοχή στην σημερινή κοινωνία της γνώσης. Οι συμμετέχοντες, εκπαιδεύτηκαν σε θέματα Αυτογνωσίας και Εύρεσης Εργασίαςκαθώς και σε θέματα Ικανοτήτων που σχετίζονται με την Ιδιότητα του Πολίτη , Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας, με βάση το εκπαιδευτικό υλικό πουσχεδιάστηκε από την εταιρική σύμπραξη του ευρωπαϊκού  προγράμματος ACTWORK: “Ενεργός συμμετοχή του πολίτη και αξιοπρεπής εργασία”.

 

Το πρόγραμμα ACT.Workστηρίζει τους νέους που αναζητούν εργασία, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, κάνοντας τους ενεργούς πολίτες στην σημερινή κοινωνία. Στόχος του είναι η ανάπτυξη μεθόδων ενεργητικής μάθησης, παιδαγωγικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικού υλικού ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση των Κοινωνικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, καθώς και την ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας και τηςΕπιχειρηματικότητας, έτσι όπως ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ)[1].

 

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και για μελλοντικές εκπαιδεύσεις του προγράμματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.

[1]Τι είναι το ΕΠΑ;  το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσαν, στα τέλη του 2006, το ευρωπαϊκό πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση. Το εν λόγω πλαίσιο προσδιορίζει και καθορίζει, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται οι πολίτες για την προσωπική τους ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την απασχολησιμότητά τους στην κοινωνία μας που βασίζεται στη γνώση.