Επιστολή Κώστα Πατέρα για το κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς Πύλης

Προς τον, Κύριον Νέτα Αναστάσιο

Περιφερειακό Δ/ντή Θεσσαλίας Της Τράπεζας Πειραιώς

Παύλου Μελά 3 Λάρισα

Κύριε Νέτα,

Η απόφασή σας να κλείσει το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Πύλη Τρικάλων θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις προοπτικές και στην ανάπτυξη της περιοχής. Ενδεχομένως, η λειτουργία του να μην είναι τόσο καλή για το πιστωτικό σας Ίδρυμα, αλλά το υποκατάστημα αυτό εξυπηρετεί τον μισό ορεινό όγκο της περιοχής που στηρίζεται στην κτηνοτροφία, γεωργία και στον τουρισμό.

Η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών στηρίχτηκε ουσιαστικά από τον Λαό και γι’ αυτό επιβάλλεται να δείξετε μεγαλύτερη ευαισθησία για τους ανθρώπους της περιοχής του Δήμου Πύλης Τρικάλων και να αλλάξετε τα σχέδια, για το κλείσιμο του καταστήματος της Πύλης.

Η λειτουργία του θα συνεχίσει να αποτελεί οικονομικό πνεύμονα για τον τόπο, ενώ το κλείσιμο θα φρενάρει τόσο τα έργα, που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή, όσο και τις προοπτικές ανάπτυξης σε συνδυασμό με τα έργα της Μεσοχώρας.

Αποτελεί παράκληση όλων των πολιτών της περιφέρειάς μας να επανεξετάσετε την υπόθεση εστιάζοντας τόσο στα συμφέροντα του τόπου, όσο και στις πολύ καλές προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς στον ευρύτερο χώρο των Τρικάλων.

Με εκτίμηση,

Πολιτευτής Δρ. Κώστας Πατέρας