Επιστολή για το Προεδρικό Διάταγμα, που αφορά στην προστασία των Μετεώρων

“Η πίστη ενώνει οπλαρχηγούς κι Αγίους στους αγώνες κι αθάνατη η παράδοση ποµένει στους αιώνες”.

Ο “ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ” στην 29χρονη πολιτιστική του πορεία είχε την τύχη και την ευλογία να γνωρίσει τα Άγια Μετέωρα και να συνδεθεί ιδιαιτέρως συναισθηµατικά µε την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου.

Μετά τη θετική γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου για το Προεδρικό ∆ιάταγµα, που αφορά στην προστασία των Μετεώρων και γνωρίζοντας την ευαισθησία µε την οποία αντιµετωπίζετε τα πολιτιστικά, θερµά σας παρακαλούµε και εµείς να επιδείξετε σεβασµό στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς των Αγίων Μετεώρων.

Για το “ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΟΥΡΗΤΕΣ”

ΠαττακοΜανώλης

Αρχηγός “ΚΟΥΡΗΤΩΝ