Επισκέψεις Γυμνασίων και Λυκείων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

DSCN3736

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενη-μέρωσης μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων περί των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υ-παξιωματικών (ΑΣΣΥ) και ειδικότερα περί της Σχολής, υποδέχθηκε και ενημέ-ρωσε στις εγκαταστάσεις της, 2370 μαθητές και μαθήτριες, 39 συνολικά σχολείων κυρίως από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και από άλλες Περιφέρειες (Μακεδονία – Στερεά Ελλάδα).

Η Σχολή αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την άψογη συνεργασία και να ευχηθεί στους μαθητές ΥΓΕΙΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε ότι κι αν επιλέξουν να σπουδάσουν.

.