Επίσκεψη της Δήμητρας Νάτσινα στη ΔΔΕ Τρικάλων

 

Τη Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, κα. Ελένη – Μαρίνα Ξυνοπούλου, επισκέφθηκε την Τρίτη 2 Μάρτιου 2022, η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Πρόνοιας Θεσσαλίας κ. Νάτσινα Δήμητρα.

Η συνάντηση πέρα από τον εθιμοτυπικό της χαρακτήρα είχε σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό δράσεων σε θέματα Αγωγής Υγείας. Στην συνάντηση εκ μέρους της Δ.Δ.Ε. συμμετείχαν ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου και ο Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ. Δημήτριος Θεοχάρης.

Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και ειδικότερα έγινε αναφορά στην πανδημία COVID-19. Επιπρόσθετα, η κ. Νάτσινα Δήμητρα ανέλυσε ένα πλαίσιο δράσεων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων. Μέσα από  γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων έγινε μια διεξοδική ανάλυση των τρόπων υλοποίησης των δράσεων. Η κα. Ξυνοπούλου επεσήμανε ότι θα σταθεί αρωγός και θα συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, τόνισε τη δυνατότητα που δίνει το Υπουργείο Παιδείας, στους εκπαιδευτικούς να εκπονούν Προγράμματα Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος.